Smokey Mountains watercolour

Smokey Mountains watercolour 21" x 19 3/4" SOLD